THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5715879
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4820922
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3240712
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3143023
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3124137
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2658270
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2615982
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2387244