THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5690896
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4707760
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3183548
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3133092
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3120746
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2649042
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2613498
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2375808